Pridobitev parkirne karte

Pridobitev parkirne karte

Če izpolnjujete pogoje za pridobitev parkirne karte, si lahko natisnete obrazec, katerega vam potrdi osebni zdravnik. Prav tak si natisnite vlogo za izdajo parkirne karte, oboje najdete v prilogi te objave. Na pristojno Upravno enoto – Oddelek za promet oddate naslednje: obrazec za pridobitev parkirne karte – potrdilo zdravnika, vlogo za izdajo parkirne karte, odločbo o invalidnosti, dve fotografiji velikosti3 5 x 45 mm. Preverite, ali izpolnjujete pogoje za pridobitev parkirne karte: Parkirna karta za…

Preberi več...

Obrazec: Zahteva za namenitev dela dohodnine

Dragi člani in prijatelji Društva invalidov Mežiške doline, dobrodelnost nič ne stane, če od vaše dohodnine, ki jo je država namenila v državni poračun, 0,5% namenite Društvu invalidov Mežiške doline. Društvo vsa zbrana sredstva namenja za financiranje splošno koristnih namenov, za izvajanje posebnih socialnih programov za invalide ter za pomoč posameznikom. Obrazec je v wordu in si ga lahko natisnete. Izpolnjeno zahtevo se pošlje na pristojni davčni urad, lahko pa jo oddate v pisarni DI…

Preberi več...