Letno povračilo za uporabo cest

Povračilo za uporabo cest (cestno takso) plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila. Povračilo za uporabo cest ni potrebno plačevati za traktorje, traktorske priklopnike, kolesa z motorjem in lahke priklopnike. Lastnik motornega oziroma priklopnega vozila plača povračilo za uporabo cest pred postopkom izdaje prometnega dovoljenja. Plačilo povračila za uporabo cest je sedaj možno tudi za krajše oziroma daljše obdobje od enega leta. Povračilo za uporabo cest je potrebno plačati takoj v celoti…

Read More

Teden za naše zdravje

Občina Ravne in Konorarni klub Mežiške doline, kot vsako leto, prirejata “Teden za vaše zdravje”. Vabimo vas, da se pridružite dogajanju tega tedna, predvsem pa vas vabimo na živahno ali nordijsko hojo v Park pred Knjižnico v sredo 6. maja ob 16. uri, v soboto 9. maja pa v Mercator center v Dobji vasi na meritve holesterola in krvnega tlaka. Prilagamo vam urnik tedenskih aktivnosti v okviru programa “Teden za naše zdravje”. “Zdravja ne dobite…

Read More

Parkirna karta za invalide

Zakon o varnosti cestnega prometa in Zakona o pravilih cestnega prometa določata, da se PARKIRNA KARTA lahko izda naslednjim upravičencem: osebam, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro; osebam z multiplo sklerozo; osebam z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro; težko duševno prizadetim osebam, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;…

Read More

Oprostitev RTV prispevka

Zakon o Radioteleviziji Slovenija določa, da lahko uveljavljajo oprostitev plačila RTV prispevka naslednje kategorije fizičnih oseb: invalidi s 100% telesno okvaro, invalidi z manj kot 100% telesno okvaro, če jim je priznana pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, osebe, ki so trajno izgubile sluh, ustanove za varstvo otrok, šole, bolnišnice, domovi za ostarele, invalidske organizacije in invalidske delavnice, diplomatska predstavništva. Za uveljavljanje oprostitve RTV prispevka je potrebna ena od naslednjih odločb: odločba o prejemanju…

Read More

Opis kapacitet ZDIS: vsi apartmaji v Simonovem zalivu

Apartmaji v Izoli, v Simonov zalivu, se nahajajo v zgradbah nasproti hotela Haliaetum. Dostop v apartmaje je preko stopnišča nasproti hotela ali po stopnišču iz garaž. Iz cestne strani pri Pošti je možen dovoz za osebe na vozičku. Tudi dovoz prtljage z avtomobilom pred vhod stavbe je možen, vendar morate zaprositi pri recepciji za ključ od zapornice, ki zapira dohod s ceste. Ključ po dostavi prtljage takoj vrnete na recepcijo, avto pa na parkirišče. Vsak…

Read More
1 2