Donacije in sponzorstvo

DOHODNINSKA DONACIJA

ZA IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV ZA INVALIDE

Zakon o dohodnini davčnim zavezancem, ki plačujejo davek na dohodek po tem zakonu omogoča, da lahko do 0,5 odstotka od tega davka namenijo enemu ali več upravičencem,ki jih je z uredbo določila Vlada Republike Slovenije.

Donacija je med drugim namenjena za financiranje splošno-koristnih namenov, kamor sodi tudi dejavnost našega društva, ki ima priznan poseben status, delovanja v javnem interesu.

Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se davek odmerja.

Podatki o namenitvi davka upravičencem se štejejo za davčno tajnost.

Davčni zavezanci lahko torej del davka, ki bi šel sicer v državni proračun in ne pomeni nikakršne dodatne dohodkovne obremenitve ali prihranka, preusmerite kot donacijsko podporo našemu društvu.

ČLANI, SORODNIKI, PRIJATELJI IN VSI PODPORNIKI DRUŠTVA INVALIDOV MEŽIŠKE DOLINE:

IZKORISTITE MOŽNOST IN NAMENITE DO POL ODSTOTKA DAVKA OD VAŠE DOHODNINE NAŠEMU DRUŠTVU, MI PA SE ZAVEZUJEMO, DA BOMO TAKO ZBRANA SREDSTVA PORABILI IZKLJUČNO ZA IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV ZA INVALIDE.

IZPOLNJENE OBRAZCE LAHKO PRINESETE NA SEDEŽ DRUŠTVA ALI PA JIH POŠLJETE DIREKTNO NA DAVČNI URAD.

Obrazec najdete tukaj.

SPONZORSTVO

Sorodniki članov DI MD in drugi prijazni ljudje včasih želijo podariti finančna sredstva za namene socialnega delovanja, zato objavljamo številko transakcijskega računa DI MD na katerega lahko sredstva nakažete: SI56 6100 0001 4794 690. Račun je odprt pri Delavski hranilnici. Za vsa podarjena sredstva se iskreno zahvaljujemo.