Evropska karta za invalide

OBVESTILO

Obveščamo  vse člane invalide, da se lahko prijavijo za evropsko izkaznico. Zato izkaznico potrebujete naslednje dokumente:

  1. Odločbo o invalidnosti;
  2. dve sliki kot za osebno izkaznico

Vlogo vložite na podlagi teh dokumentov na UPRAVNO ENOTO Ravne na Koroškem. Prijave pa lahko dobite tudi v društvu

invalidov Partizanska cesta 4, Ravne na Koroškem in pri  vseh predsednikih podružnic.

  • Ravne v pisarni DIMD
  • Prevalje pri go. Černjak Rezki
  • Mežica pri go. Andrejc Antoniji
  • Črna pri g. Fajmut Srečku

Predsednica DI MD

Urška Gostenčnik