PONOVNO MOŽNOST PRIDOBITVE INVALIDNINE

PONOVNO MOŽNOST PRIDOBITVE INVALIDNINE ZA TELESNO OKVARO TUDI ZA BOLEZEN IN POŠKODBO IZVEN DELA

V letu 2013 je zakon odvzel možnost pridobitve invalidnine za telesno okvaro, ki je nastala kot posledica poškodbe izven dela ali bolezni.

S spremembo zakona ZPIZ-2 v mesecu avgustu, pa so se pravila za pridobitev invalidnine ponovno vrnila na staro ureditev, kot je veljala do 1.1.2013. Tako je sedaj mogoče ponovno uveljavljati pravico do invalidnine za telesno okvaro, ne glede na vzrok nastanka. Pri čemer pa v veljavi ostajajo vsi drugi pogoji za pridobitev pravice (TO mora biti ocenjena v določenem odstotku, TO mora nastati v času zavarovanja, upravičenec mora izpolnjevati pogoj gostote pokojninske dobe).

Sedaj lahko vsi zavarovanci, katerim je telesna okvara (vsaj v višini 50%) ocenjena po 1.1.2013 in je vzrok zanjo bolezen ali poškodba izven dela ter zato zanjo niso dobili pravice do invalidnine, vložijo zahtevek za priznanje invalidnine. Pravica do invalidnine se prizna za naprej.

Potrebno je izpolniti spodnji obrazec in ga vložiti bodisi preko portala moj e-ZPIZ ali pa natisnjen obrazec oddati na najbližjo območno enoto ZPIZ.

Prav tako se na enakem obrazcu vloži zahteva za ocenitev telesne okvare za zavarovance, ki telesne okvare še nimajo priznane ali menijo, da se je že priznana telesna okvara poslabšala. 

Zahteva za priznanje – obrazec (pdf)

Povzeto iz: ZDIS