Pedagoška akcija

Namen Pedagoške akcije, ki jo organizira ZDIS, je ozaveščanje mladih, širjenje pozitivne miselnosti in poznavanje invalidske problematike med mladimi. Pedagoška akcija obravnava problematiko invalidov občanov in je na nekaterih področjih Slovenije že tradicionalna. Akcija se začne s pričetkom šolskega leta v mesecu septembru, ker je njen namen prispevati k praznovanju Mednarodnega dneva invalidov, ki je 3. decembra.

Cilji Pedagoške akcije so:

 • da mladina spozna posebne potrebe invalidnih in nemočnih občanov;
 • da mladina razume pravice invalidov pri njihovem enakopravnem vključevanju v družbeno življenje;
 • da mladina živi, dela in se obnaša varno, kar naj bi zmanjšalo število nesreč in posledičnih invalidnosti.

Generalna skupščina Združenih narodov je sprejela Konvencijo o pravicah invalidov, katere namen je vzpodbujati, varovati in invalidom zagotoviti polno in enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zavedamo se, da se poleg fizičnih ovir pojavljajo tudi psihične ovire, saj se srečujemo z dediščino v preteklosti nastalih, a še vedno živih predsodkov o invalidih, ki imajo marsikdaj vrednostno negativen naboj. Zato je za invalide zelo važno, da mlade generacije pridobijo sodobnejši pogled na to problematiko, ki ne bo osnovana na pomilovanju, izogibanju in ločevanju, temveč na človekovih pravicah, enakopravnosti in sodelovanju. Slovenska zakonodaja je sicer naravnana na človekove pravice in enakopravne možnosti invalidov, a ostajajo le-te v življenju posameznega invalida pogosto neuresničene. Zato je naša Pedagoška akcija namenjena mladim, saj bodo ti nekoč prevzeli krmilo države v svoje roke. Invalidi pa so državljani, katere je usoda zaznamovala za “drugačne”, a vendar enake … državljane torej, ki so pomemben del naše družbe, saj jo na svoj način osvobajajo stereotipov, učijo strpnosti in sprejemanja drugačnosti ter bogatijo s svojim delom, izkušnjami in ustvarjalnostjo.

Vsako leto ZDIS predlaga okvirne teme Pedagoške akcije, ki naj bi bile mentorjem v pomoč pri njihovem usmerjanju in spodbujanju otrok. Konkretne naslove ustvarjalnih del pa določijo mentorji sami. Teme so smernice in okvir, znotraj katerega naj bi potekalo razmišljanje in ustvarjanje. Zaželeno je, da otroci v OŠ in SŠ predhodno aktivno sodelujejo v spoznavanju “problematike” in življenja invalidov:

 • v tematskih razgovorih v šolah (v okviru ene ali več učnih ur, pri razrednih urah, ali ob povabilu invalidne osebe na srečanje v šoli ipd.);
 • v pogovoru znotraj družine, med prijatelji, sorodniki ipd.,
 • v opazovanju, zaznavanju in sprejemanju invalidov, njihovega življenja in dela ter njihove problematike v širšem družbenem okolju (na cesti, v šoli, na avtobusu, v trgovini, v uradih, na prireditvah ipd.),
 • z obiskom lokalnega društva invalidov ter spoznavanjem njegovega delovanja, članov, dejavnosti itd.,
 • z obiskom drugih lokalnih ustanov, kjer se lahko srečajo z invalidi (in prostovoljci) pri njihovem življenju in delu (razne druge invalidske organizacije, domovi ostarelih, invalidska podjetja …).

Šolam predlagamo, da na temo Pedagoške akcije posebno učno uro namenijo pogovoru z učenci. Učence seznanijo o temah razpisa Pedagoške akcije in jih spodbudijo, da na izbrano temo napišejo pesem, sestavek ali narišejo risbo/sliko. K sodelovanju lahko šole povabijo predstavnike društva invalidov v svojem kraju. Za izvedbo razgovorov so mentorjem na voljo Teze za pogovor o invalidski problematiki, kar dobijo skupaj s povabilom k sodelovanju v Pedagoški akciji.

Po zbranih vtisih, razmišljanju, poglabljanju, konkretnih izkušnjah naj otroci svoja občutja, zaznave, spoznanja, razmišljanja, predstave izrazijo v pisnih in likovnih izdelkih, in sicer so ti lahko:

 • likovni izdelki,
 • pesmi,
 • sestavki.

Vsaka šola naj od prispevkov učencev izbere do 5 najboljših iz vsake skupine izdelkov (slike, pesmi, spisi …). Na OŠ se zbirajo ti izdelki posebej na nižji stopnji (1. – 4. razreda) in na višji stopnji (5. – 9. razreda). Na SŠ je samo en zbirnik.

Avtorje izdelkov s polnimi podatki vpišite v zbirnik, ki ste ga prejeli in izdelke otrok in zbirnik oddajte na društvo invalidov na svojem področju do danega roka v mesecu oktobru. Po končani akciji vam na vašo željo izdelke otrok lahko vrnemo.

Mednarodni dan invalidov (3. december) se lahko na šoli še dodatno obeleži, če skupina učencev ob tem prazniku na šoli uredi oglasno desko s to tematiko ali pa se pripravi posebna radijska oddaja.

Želimo vam veliko ustvarjalnih in delovnih uspehov ter se veselimo sodelovanja z vami!