Razpis za termine ZDIS za ohranjevanje zdravja za leto 2016

Izvršni odbor DI MD je na svoji 36. seji potrdil termine in kapacitete ZDIS za ohranjevanje zdravja za leto 2016.

Prosilci morajo prijavnice oddati na sedež Društva do 08.01.2016.

Prijavnico lahko dobite na sedežu Društva ali na svoji Podružnici. Prijavnica se nahaja tudi v prilogi te objave.

Prispele prijavnice bo pregledala Socialna komisija DI MD in jih točkovala. Okoli 24. februarja 2016 bo seja IO DI MD, kjer se bodo še enkrat preverile liste upravičencev, na kar boste o odločitvi obveščeni po pošti.

Novost pri razpisu za ohranjevanje zdravja za leto 2016, je ta, da v primeru, da bo prosilcu želena kapaciteta dodeljena, bo moral prosilec – upravičenec plačati akontacijo v višini 50,00 € na rok, ki bo zapisan v obvestilu. V primeru, da upravičenec odpove koriščenje kapacitete iz neupravičenih razlogov, se mu akontacija ne povrne, razen v primeru bolezni ali smrti v ožji družini. Bolezen bo treba dokazovati z zdravniškim potrdilom.

 [embeddoc url=”http://www.invalidi-koroska.si/download/972/”]

Oglejte si termine v svojem računalniku: Razporeditev terminov za ohranjevanje zdravja 2016

Prenesite si v svoj računalnik: Prijavnica za ohranjevanje zdravja za 2016

 

Preverite: