Termini in kapacitete ZDIS 2023

Objavljamo termine in kapacitete ZDIS za ohranjevanje zdravja v letu 2023.

Rok za prijavo: 15. februar 2023.

Na termine ZDIS se lahko prijavijo člani DIMD:

  • delovni invalidi z odločbo ZPIZ, ki imajo priznano kategorijo oz. telesno okvaro;
  • invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI);
  • redni člani Društva po drugih predpisih.

Informacije o kapacitetah ne posredujemo po emailu. Prosimo, da se za vsakršne informacije oglasite v pisarni v času uradnih ur.

 

POMEMBNO:

OB PRIJAVI PREDLOŽITE V VPOGLED ČLANSKO IZKAZNICO.