Pogoji za članstvo

Članarina za tekoče leto 2015 znaša 5.- eur, tako za redne kot za podporne člane. Da pa bi oseba postala član društva invalidov Mežiške doline, pa mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

Redni član društva lahko postane delovni invalid ali oseba s telesno okvaro, ki ima stalno prebivališče na območju delovanja društva oz. podružnice.

Delovni invalid, ki želi postati redni član društva, izkazuje izpolnjevanje pogojev z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o priznanem statusu delovnega invalida po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Pri tem ni pomembno, ali je invalidnost nastala kot posledica bolezni ali poklicne bolezni.

Telesno prizadeta ali obolela oseba, ki ima telesno okvaro pa izkazuje izpolnjevanje pogojev z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o priznani telesni okvari.

Da bi postali naš redni član, potrebujete torej eno od naslednjih odločb:

  1. delovni invalid (odločba ZPIZ – I., II., III. Kategorija)
  2. oseba s TO (telesno okvaro) – odločba ZPIZ
  3. status invalida po ZZRZI (odločba ZRSZ)
  4. odločba CSD (npr. Dodatek za nego otroka, kjer je navedena trajna okvara otroka)

Podporni član je lahko vsaka oseba, ki na različne načine podpira delovanje društva, želi pomagati in sodelovati z društvom.

Podporni član ima pravico in dolžnost sodelovati pri delu društva, smiselno enako kot redni član, nima pa pravice voliti in biti izvoljen v organe društva in koristiti tistih ugodnosti, ki so namenjene samo rednemu članu društva.

Častni član je lahko oseba visokih moralnih lastnosti, ki je s svojim delom pomagala društvu oz. pripomogla k boljšemu sodelovanju med društvi. Častnega člana sprejme v članstvo zbor članov društva na predlog izvršnega odbora.