Način delitve terminov oz. kapacitet ZDIS med vsa obstoječa društva

Ne le med člani društva DI MD, tudi med člani drugih društev združenih v ZDIS, se pojavlja vprašanje, na kakšen način se termini oz. kapacitete (objekti) ZDIS, namenjeni programu Ohranjevanja zdravja, delijo med vsa društva.

Gospod Jože Freidl, predsednik Društva invalidov Muta, član UO ZDIS in predsednik KOO za Koroško regijo, je na Zboru članov DI MD, ki je bil 14. marca 2015, razložil način delitve terminov in kapacitet ZDIS, za program Ohranjevanja zdravja, med vsa društva združena v ZDIS.

Delitev terminov in kapacitet v Simonovem zalivu in v Čatežu:

Termini se delijo po ustaljenem redu, tako da se društva izmenjavajo. Če smo zdaj začeli pri A in smo končali pri M, v takem primeru v naslednjem letu začnemo z N in končamo z Ž. Pri drugih terminih pa je obratni vrstni red, od Ž do A. Število članov v društvih pa se z vsakim letom spreminja. Če oziroma kadar število članov v določenem društvu upade, potem upade tudi število kapacitet oz. terminov, ki jih to društvo dobi za tekoče leto. Delitev terminov pa se deli po skupinah (društva s toliko in toliko članov dobijo toliko terminov, društva s toliko članov pa toliko terminov), nato se še točno definira, koliko od tega v letnih in koliko v zimskih mesecih. Vseh društev invalidov je 69, zato vsako leto avgustovski termin ne more zapasti na ista društva, sicer ga nekatera društva nikoli ne bi dobila. Če članom delitev termina po njegovi razlagi še vedno ni razumljiva, ga lahko vselej vprašajo ali pa se pozanimajo pri strokovni službi ZDIS.

Sistem delitve terminov za Izolo in Čatež tak, da v poletnih mesecih vsako društvo dobi en termin. Razpoložljivi termini se delijo z 69 (69 društev oz. 69 terminov), kar ostane, se spet deli.

Delitev terminov in kapacitet v Fiesi:

ZDIS ima vsako poletje v Fiesi rezervirane le tri sobe za invalide. Sistem razdeljevanja terminov v Fiesi je tak, da vsako društvo dobi en termin vsako drugo leto. Termini so samo v poletni sezoni.