Napotki ob prihodu in odhodu iz apartmajev v Simonovem zalivu

Napotki ob prihodu

Vstop v apartmaje je na dan menjave možen od 12. ure dalje. Ob prihodu se zglasite na recepciji hotela Delfin, Tomažičeva 10, v Izoli, kjer oddate napotnico za bivanje in prejmete ključe apartmaja.

Kopanje izven sezone je zagotovljeno v bazenu hotela Delfin vsak dan od 8. do 18. ure. V mesecu avgustu pa od 8. do 11. ure in od 16. do 18. ure. Kopalne karte za kopanje v hotelu Delfin dobite ob prihodu pri oskrbniku.

  • Podrobni podatki o menjavi in dosegljivosti oskrbnika so navedeni v prilogi napotnice.
  • Neizkoriščene kopalne karte za kopanje v hotelu Delfin, obvezno vrnite oskrbniku!!!

V mesecu januarju je kopanje zagotovljeno v Zdravilišču Strunjan. Kopanje v bazenu Zdravilišča Strunjan je vsak dan 8. do 20. ure, ob petkih in sobotah do 21. ure.

Napotki ob odhodu

Apartmaje je na dan odhoda potrebno zapustiti do 10. ure. Ključe je potrebno vrniti na recepciji hotela Delfin.

Pred odhodom temeljito očistite vse prostore, posebej še hladilnik, ki ga pa ni potrebno odklopiti. Uporabite čistila, da bo apartma bleščeč tudi ob prihodu naslednjega gosta.

  • Ob odhodu je potrebno počakati oskrbnika. Primopredaja apartmaja mora biti opravljena ob prisotnosti oskrbnika in uporabnika.
  • Ob odhodu je potrebno obvezno izpolniti primopredajni zapisnik. V njem je potrebno navesti vse morebitne napake, ki so ugotovljene v času bivanja (manjko drobnega inventarja, okvare na pohištvu, opremi, aparatih). Primopredajni zapisnik morajo uporabniki vrniti na svoje društvo.

Plačilo turistične takse

  • Po 27. členu Zakona o spodbujanju turizma v zvezi s plačevanjem turistične takse (Ur.l. RS, št. 2/04) so osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katerega je razvidno, da je zavarovancu priznana invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma invalidskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije, oproščeni plačila turistične takse.
  • Neinvalidne osebe plačajo turistično takso na recepciji hotela Simonov zaliv.