Novosti pri razpisu za kapacitete za ohranjevanje zdravja v letu 2017

Prijavnico lahko dobite na sedežu Društva ali na svoji Podružnici.

Prosilci morate prijavnice oddati na sedež Društva .

Prispele prijavnice bo pregledala Socialna komisija DI MD, ki bo najprej preverila, če so prijavnice popolne. V primeru nepopolnih prijavnic se bo invalida pozvalo k dopolnitvi prijavnice.

Dopolnjene prijavnice morajo biti vrnjene na sedež Društva v roku enega tedna (7 dni) od datuma poziva k dopolnitvi. Termin za koriščenje objekta se invalidu ne dodeli, če na zahtevo Društva oz. Socialne komisije DI MD prosilec ne predloži ustreznega dokumenta v določenem roku.

Po zaključenem razpisu bo Socialna komisija DI MD pripravila poročilo s seznamom razdeljenih kapacitet in čakalno listo. V primeru večjega števila prijavljenih invalidov za isto kapaciteto in termin, se uporabnika programa določi na podlagi točkovnega sistema. Pri obeh seznamih se upoštevajo kriteriji in točkovnik Pravilnika o dodeljevanju kapacitet za ohranjevanje zdravja..

Okoli 24. februarja 2017 bo seja IO DI MD, kjer se bodo še enkrat preverile liste upravičencev.

O odločitvi glede vašega izbranega termina boste v mesecu marcu obveščeni po pošti.

Invalid lahko po prejemu obvestila v 8. dneh poda pisni ugovor na sedež Društva (naslovljen na IO). IO mora na pisni ugovor odgovoriti v 15. dneh.

Če vam bo termin dodeljen, vam bo v obvestilu naveden tudi datum, ko se boste morali oglasiti na sedežu Društva in poravnati akontacijo v višini 50,00 evrov.

Če upravičenec do določenega roka dodeljenega termina ne potrdi na sedežu Društva ali ob tem ne plača akontacije, se šteje, da objekta v dodeljenem terminu ne bo koristil. V tem primeru njegov termin postane prost in se dodeli naslednjemu prosilcu po prejetih točkah.

Najkasneje 14 dni pred potrjenim terminom, mora prosilec – upravičenec v celoti poravnati prispevek za program, upoštevajoč že vplačano akontacijo. Takrat uporabnik prejme napotnico za koriščenje programa z vsemi navodili.

Če prosilec – upravičenec odpove koriščenje kapacitete najkasneje 14 dni pred terminom, mu razlogov ni potrebno navajati. Takšna odpoved se šteje za OPRAVIČENO in akontacija mu bo povrnjena. Vendar mora odpoved na Društvo poslati pisno (po pošti ali pa pisno izjavo oddati na sedežu Društva) najmanj 14 dni pred odhodom!

Če pa je do dneva, ko ima prosilec – upravičenec dodeljeno kapaciteto manj kot 14 dni, mora prosilec – upravičenec svojo odpoved termina opravičiti iz razlogov kot je smrt v ožji družini oziroma bolezen, za kar potrebuje zdravniško potrdilo. Le v tem primeru se mu akontacija povrne, sicer se mu ne. Kadar je odpoved termina neopravičena, se članu naslednja tri leta koriščenje kapacitet ne odobri.