Opis kapacitet ZDIS: Terme Olimia

Uporabnikom je v Podčetrtku v Terme Olimia na voljo dvoposteljna soba v hotelu Vesna.

Posebni socialni program na državni ravni »Rehabilitacijski program«, ki se izvaja v Termah Olimia, Podčetrtek lahko koristijo naslednji uporabniki:

  • zaposleni in brezposelni delovni invalidi II. in III. kategorije ,
  • zaposlene in brezposelne osebe s TO,
  • zaposlene in brezposelne osebe s statusom invalida po ZZRZI.

Društvo lahko v navedenem terminu na psihosocialno rehabilitacijo napoti dve osebi.

 

Plačilo turistične takse

  • Po 27. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma v zvezi s plačevanjem turistične takse (Ur.l. RS, št. 2/04) so osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katerega je razvidno, da je zavarovancu priznana invalidnost oziroma telesna okvara, ali fotokopije potrdila oziroma invalidskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije, oproščeni plačila turistične takse.

 

Opis objektov je povzet iz zloženke ZDIS: "Objekti Zveze delovnih invalidov Slovenije za izvajanje programa "Ohranjevanje zdravja", ki je bila izdana januarja 2015. Ker se objekti obnavljajo sproti in se s tem lahko spreminja število ležišč v kapacitetah, DI MD ne prevzema odgovornosti za točnost podatkov navedenih v opisih kapacitet na tej spletni strani.

Objekti ZDIS so namenjeni izvajanju programa “Ohranjevanje zdravja”. Udeležba članov društva je v kapacitetah ZDIS na lastno odgovornost. Prepovedano je vodenje in bivanje domačih živali v vseh kapacitetah ZDIS! V apartmajih oz. hišicah ZDIS lahko biva le toliko oseb, kolikor je ležišč na voljo oz. kolikor je mest na napotnici.