Podružnica Prevalje

Podružnica Prevalje je zaključila leto 2014 z 497 rednimi člani in 129 simpatizerji. V podružnici Prevalje deluje 10 poverjenikov na širšem področju Prevalj: Belšak, Breznica, Dolga Brda, Jamnica, Kot pri Prevaljah, Leše, Lokovica, Poljana, Prevalje, Suhi Vrh in Zagrad. Poverjeniki preko leta obiskujejo posamezne članice in člane na domovih in v domovih starostnikov. Tekom leta jih tudi pokličejo preko telefona in jih tako obveščajo o družabnih srečanjih in izletih.

V podružnici Prevalje deluje krožek ročnih del “Sončnice”. Sestajajo se vsako sredo v Družbenem domu na Prevaljah, v zimskem času ob 16. uri in v letnem času ob 17. uri. Sodelovale so na razstavi ročnih in umetniških del društev invalidov – članic ZDIS v Slovenj Gradcu. V času Jesenskih srečanj na Prevaljah pa pripravijo razstavo ričnih del v prostorih Družbenega doma.

Članice in člani so vključeni v program rekreacije in športa invalidov Mežiške doline, katerega izvaja Invalidsko športno društvo Samorastnik. Najbolj množično sodelujejo v pikadu in kegljanju in dosegajo zelo dobre rezultate.

Podružnica Prevalje  skupaj z matičnim Društvom invalidov Mežiške doline sodeluje pri izvajanju društvenega in regijskega programa in se drži smernic Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Podružnica Prevalje sodeluje z občino Prevalje, jim posreduje pomanjkljivosti na terenu za odpravo arhitekturnih ovir in zaščito parkirnih mest za invalidne voznike.

Podružnica Prevalje zaenkrat nima svojih delovnih prostorov, prostovoljci delo opravljajo na svojih domovih ali na terenu, kar pa je včasih kar težko. Kontaktne osebe so poverjeniki na terenu, predsednik in tajnica.

Vsi člani lahko za kakršna koli vprašanja in informacije kontaktirate podružnico Prevalje, še posebej ste vabljeni, da to storite, vsi tisti, ki še niste oz. ste nedavno dobili odločbo o invalidnosti in potrebujete pomoč in informacije za uveljavljanje svojih pravic.