Predstavitev DI MD

Društvo invalidov Mežiške doline je invalidska organizacija (v nadaljevanju: društvo) in je prostovoljno, neodvisno, samostojno, nevladno, neprofitno združenje, neodvisno od političnih strank in verskih skupnosti, v katero se združujejo invalidi zaradi ugotavljanja, zagovarjanja in zadovoljevanja posebnih potreb invalidov, medsebojne pomoči ter uresničevanja in zastopanja svojih posebnih interesov.

Društvo vključuje delovne invalide po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: delovni invalidi) in druge invalidne osebe, ki nimajo statusa delovnega invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje oziroma ustvarja fizično in družbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem živijo in delajo (v nadaljevanju: osebe s telesno okvaro) ter njihove zastopnike.

Društvo je vključeno v ZVEZO DELOVNIH INVALIDOV SLOVENIJE za izvajanje enotne socialno – zdravstvene politike in skupno dogovorjenih nalog s področja varstva invalidov v Sloveniji.

Društvo deluje že od leta 1969, to je 46 let. Na dan 31.12.2014 smo imeli 1756 rednih članov in 470 podpornih članov, kar znaša skupaj 2226 članov. Krovno društvo je razdeljeno na 4. podružnice:

V društvu, posebno pa v podružnicah, si prizadevamo čim več storiti za naše člane in na splošno za invalide. Tako na socialnem in zdravstvenem, kakor tudi na družabnem in rekreacijskem področju. Na socialnem in zdravstvenem področju je velik prispevek v ohranjevanju zdravja, vključena je tudi rekreacija.