Romanje na Brezje

Člane podružnice Črna

vabimo na

romanje na Brezje

14. maja 2022.

Več informacij pri predsedniku podružnice Črna Fajmut Srečku in poverjenikih.