Občina po meri invalidov

Zveza delovnih invalidov Slovenije v okviru svojega projekta »OBČINA PO MERI INVALIDOV« vzpodbuja občine za načrtno odzivanje na posebne potrebe invalidov in za njihovo socialno vključevanje, za sožitje in večjo kvaliteto življenja vseh občanov.