Letno povračilo za uporabo cest

Povračilo za uporabo cest (cestno takso) plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila. Povračilo za uporabo cest ni potrebno plačevati za traktorje, traktorske priklopnike, kolesa z motorjem in lahke priklopnike.

Lastnik motornega oziroma priklopnega vozila plača povračilo za uporabo cest pred postopkom izdaje prometnega dovoljenja. Plačilo povračila za uporabo cest je sedaj možno tudi za krajše oziroma daljše obdobje od enega leta. Povračilo za uporabo cest je potrebno plačati takoj v celoti za obdobje veljavnosti prometnega dovoljenja.

Pri registraciji motornih vozil se lahko uveljavi oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest za osebne avtomobile z motorjem delovne prostornine bencinskega motorja do vključno 1800 kubičnih centimetrov in dizelskega motorja do vključno 1900 kubičnih centimetrov, osebne avtomobile z avtomatskim menjalnikom z delovno prostornino bencinskega motorja do vključno 2000 kubičnih centimetrov in dizelskega motorja do vključno 2200 kubičnih centimetrov ter za kombinirana vozila, prirejena za prevoz invalidov na invalidskih vozičkih.

Oprostitev plačila cestne takse lahko uveljavljajo:

  • osebe, pri katerih je ugotovljena najmanj 80% telesna okvara ali 80% vojna invalidnost ter osebe, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60% telesna okvara ali 60% vojna invalidnost,
  • osebe, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih,
  • osebe z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb,
  • otroci z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

Da bi lahko uveljavljali pravice iz oprostitve plačila letnega povračila za uporabo cest, potrebujete vsaj eno od naslednjih dokazil:

  • odločba ZPIZ-a o priznani telesni okvari oz. invalidnosti,
  • odločba CSD oz. ZZRZI o priznanem statusu invalida,
  • odločba CSD o priznanju dodatka za nego otroka.

Vlogo za oprostitev plačila cestne dajatve je potrebno oddati vsako leto ob registraciji vozila. Oprostitev cestne takse lahko uveljavlja tudi uporabnik vozila, ne le lastnik.

V primeru, da ste cestnino že plačali in naknadno izvedeli, da ste upravičeni do oprostitve plačila, lahko oddate vlogo za vračilo preveč plačanega zneska.

OPOZORILO:

Ker se zakoni prepogosto spreminjajo, vas prosimo, da se o dejanskih pogojih za oprostitev plačila cestne takse pozanimate na AMZS. Le tam boste lahko dobili točne informacije o tem, ali ste do tega upravičeni. Društvo invalidov Mežiške doline vam tega ne more zagotoviti, saj nismo pristojni za te zadeve.