Parkirna karta za invalide

Zakon o varnosti cestnega prometa in Zakona o pravilih cestnega prometa določata, da se PARKIRNA KARTA lahko izda naslednjim upravičencem:

 • osebam, ki imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro;
 • osebam z multiplo sklerozo;
 • osebam z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro;
 • težko duševno prizadetim osebam, ki jim je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;
 • osebam, ki imajo najmanj 90% telesno okvaro zaradi izgube vida;
 • mladoletnim osebam, ki so težko telesno ali duševno prizadete oziroma so zaradi izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ovirane pri gibanju ter
 • zdravstvenim službam, socialnim službam in invalidskim organizacijam, katerih delavci obiskujejo oskrbovance na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje.

Parkirno karto izda na zahtevo upravičenca upravna enota, na območju katere ima upravičenec stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.

 • Vozilo, parkirano na označenem parkirnem mestu za invalida, mora biti označeno z veljavno parkirno karto.
 • Parkirno karto sme poleg upravičenca uporabljati spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo, ki je imetnik parkirne karte in sama ne vozi motornega vozila.
 • Uporabniki parkirne karte lahko parkirajo tudi na parkirnem mestu, ki ni označeno za invalide, v primeru, da je vozilo primerno označeno z veljavno parkirno karto.
 • Parkirna karta se namesti na vidno mesto, na levi spodnji notranji strani vetrobranskega stekla, za čas parkiranja vozila.

Kako pridobiti parkirno karto?

Če izpolnjujete pogoje za pridobitev parkirne karte, si lahko natisnete vlogo za pridobitev parkirne karte in obrazec, katerega vam potrdi osebni zdravnik. Odločbo o invalidnosti, potrdilo zdravnika in dve fotografiji oddate na pristojni Upravni enoti. Vlogo in obrazec ter podrobnejša navodila za pridobitev parkirne karte najdete tukaj.

OPOZORILO:

Ker se zakoni prepogosto spreminjajo, vas prosimo, da se o dejanskih pogojih za pridobitev parkirne karte pozanimate na pristojni Upravni enoti – Oddelek za promet. Le tam boste lahko dobili točne informacije o tem, ali ste do parkirne karte upravičeni. Društvo invalidov Mežiške doline vam tega ne more zagotoviti, saj nismo pristojni za te zadeve. V naši pisarni pa smo vam v pomoč pri izpolnjevanju obrazcev in vlog.

Parkirna karta za invalide
Parkirna karta za invalide